Nu kan I dele hest uden at dele bekymringer

Partner med

Tryg Forsikring og Hooves har sammen skabt en forsikringsløsning, der giver heste ejere og lejere ro i sindet, når de deler en hest.
Der kan være mange bekymringer og risici forbundet med det at dele hest, specielt når det kommer til jeres fælles ansvar. Som lejer er der en risiko for, at du selv kommer til skade, eller at du kommer til at forvolde skade på andre eller andres udstyr. Som ejer har du sandsynligvis knyttet et tæt hånd til din hest, og de fleste bliver derfor meget kede af det, hvis den bliver syg eller skadet. Det er derfor vigtigt at være godt forsikret hvis uheldet rammer.

Hvis uheldet rammer.
Uden forsikring kan det blive dyrt. Ridning er en dyr sport, som ofte har uforudsete udgifter som feks dyrlægereghihger, og ødelagt udstyr. Hvis ikke I er forsikret og uheldet rammer, kan det derfor blive meget dyrt. Derfor tilbyder Hooves i samarbejde med Tryg en forsikring, der tager højde for de særlige udfordringer, der er forbundet med at dele hest.

Tryghed for både ejer og lejer
Forsikringen dækker bla. rytters ulykke og ansvar, skader på hesten som er sket i lejeperioden, samt det rideudstyr, der indgår i lejeaftalen. Her kan både ejer og lejer begge føle sig trygge, og føle sig trygge og værre sikre på at få den behandling, de har brug for

Fakta om Hooves forsikring


Lejer

Tilmeld som hestelejer for

79 DKK/måned

Ulykke

Fysisk varigt mén
Fysisk varigt men på mindst 5 % og erstatning på op til 500.000 kr.

Strakserstatning ved knoglebrud mv.
Der udbetales et engangsbeløb på hhv 10.317 kr.⁄15.477 kr. (2017)

Behandlingsudgifter
Rimelige og nødvendige udgifter hos fysioterapeut og kiropraktor.

Lejers rytteransvar

Lejers juridiske erstatningsansvar for skade forvoldt af den lejede hest.

Dækker ved:
Personskade:
Op til 10.000 000 kr. pr. skade.
Tingskade:
Op til 2.000.000 kr. pr. skade.

Ejer

Tilmeld som hesteejer for

79 DKK/måned

Hesten

Selvrisiko
Daekker ejers selvrisiko på sygeforsikring ved behandlingskrævende følger af ulykkeslilfælde og akut kolikoperation

Tilskud til dyrlægebehandling
Dækker tilskud til dyrlægebehandlinger med op til 25 % af sum pa hestens sygeforsikring, hvis surn er opbrugt pa skadetidspunktet.

Rideudstyr

Dækker uhelds-, brand-, tyveri- og hærværksskader pa udlejet rideudstyr med op til 15.000 kr. pr skade

Udlejer betaler en selvrisiko på 700 kr. pr. skade.Tilmeld


Forsikringen skal tegnes sammen af begge parter